Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1.013.271
Tổng số Thành viên: 11
Số người đang xem:  25
Phần mềm bộ đàm

Phần mềm bộ đàm,cáp lập trình ( 0909 285 363 ) Phần mềm bộ đàm các loại ,cáp lập trình các loại . . .


Phần Mềm KENWOOD các loại :

1. Kenwood TK-2307/3307

2. Kenwood TK-P701/2000

3. Kenwood TK-2107/3107

 Phần Mềm WAGOOD các loại :

1. WaGood WG40 /WG 40

Phần mềm ICOM các loại :

1. Icom F-3003/4003

2. Icom F-3020/4020

3. Icom F-5020/6020

 Phần mềm LISHENG các loại :

1. Lisheng LS-5500

2. Lisheng LS-7500

3. Lisheng LS-8500

Phần mềm HYT các loại :

1. Hyt TC-508

2. Hyt TC-320

3. Hyt TC-500

Phần mềm MOTOROLA các loại :

1. Motorola GP 328/338

2. Motorola GP 2000

3. Motorola GP 3188

Phần mềm KIRISUN các loại :

1. Kirisun PT 3300

2. Kirisun PT 3600

3. Kirisun PT 4200

 Phần mềm CHINA các loại :

1. Phần Mềm China VHF

2. Phần Mềm China UHF

 * USB Driver For Win XP

 * USB Driver For Win 7